logo

 

dogovor.at:

знам какво подписвам”

 Роди се проектът на партньорите ни Фондация „Лаборатория за гражданска активност“:

dogovor.at: знам какво подписвам” е иновативна социална платформа, имаща за своя мисия да преобърне представата на обществото ни за съдържанието на конкретни правни документи като договори и общи условия. Проектът предоставя възможност за информиране за различните видове договори и свързаната с тях документация, за да е ясно на всеки гражданин какво точно подписва и какви права и съответно задължения възникват след полагането на подписа.